Lean

תפיסת הניהול Lean Manufacturing פותחה ע”י חברת טויטה החל משנות ה- 50 של המאה ה- 20 כדי להתמודד עם קשייה הכלכליים, להתייעל ולצמוח. השיטה, המציבה במרכז את הלקוח, הערך ללקוח, צמצום הבזבוז וטיפוח העובדים, אומצה בתחילת דרכה במגזרי התעשייה והייצור ומיושמת כיום גם בתחומי השירותים, בריאות, פיננסים ופיתוח המוצרים.

יישומה של שיטת Lean Manufacturing בתחום טכנולוגית המידע מתבטא במתודולוגית Lean IT, אשר בנוסף לעקרונות המקוריים, משלבת גם תפיסות טכנולוגיות, עסקיות וחברתיות. באמצעות Lean IT מיושמים יעדי ההתייעלות והצמיחה בסביבת IT ובקרב עובדי הידע, תוך השגת שביעות רצון הלקוח ע”י אספקת מוצרים/שירותים מושלמים, קיצור זמני אספקה וצמצום עלויות, בזבוז ופחת.

מתודולוגית Lean מבוססת בין היתר על יצירת סביבת עבודה אנושית, המכבדת ומעצימה את עובדיה, וחושפת תהליכי עבודה קיימים ומתוכננים באופן ויזואלי (Visual Management). יישום עקרונות Lean מעלה את רמת המוטיבציה , משפר את איכות העבודה  ומאופיין בתקשורת בלתי אמצעית, עבודת צוות, והענקת ביטוי לניסיון והידע של העובדים, ההשותפים להנעת השינוי ולפתרון בעיות.

BDA Projects מתמחה ביישום והטמעת   Lean  בתהליכי פיתוח, בסביבות עבודה אג’יליות ובמערכי IT של ארגונים במגזרי האקדמיה והפיננסיים בהם IT הוא ליבת הארגון, בארגונים העוסקים בפיתוח תוכנה, ובמערכי השיווק והמכירות של ארגונים במגזר הקמעונאי. ההכרות המעמיקה והניסיון שצברו מומחי BDA Projects ביישום שיטת Lean בתחום הטכנולוגי הקנו לחברה מוניטין של חלוצה המובילה את הנושא בארץ.

יכולותיה המוכחות של BDA Projects בפרקטיקת Lean מאפשרות לארגונים להתאים את המבנה הארגוני שלו לצרכיו המשתנים, לצמצם תהליכים בירוקראטיים שאינם מביאים ערך, לבנות תהליכי עבודה רציפים ויעילים, לשפר את המיקוד בלקוח, לפתור קונפליקטים, לנהל שינויים כתהליך חיובי, מתמשך וללא התנגדויות, לקבל מידע מהשטח על בעיות והזדמנויות לשיפור, לייעל את זרימת המידע והמשאבים בארגון ולהשיג תועלות תפעוליות ועסקיות , ובתוך זאת להכשיר את העובדים בארגון לפתור בעיות ולהוות כח משמעותי, חיובי ותורם בתהליכי השיפור שהארגון עובר.

הלקוחות המרוצים שלנו