אירועים במערכות מידע

ניתוח אירועים ופרויקטים אופייניים ליחידות IT , תוך הפקת לקחים ולמידה. בסדנא נתמודד עם מגוון אירועים כגון בחירת פתרונות, משלב הייזום והשיווק הפנים ארגוני, הוצאת מכרזים ו/או RFP/RFI , מפ”ל ובחינת חלופות, משברים, תהליכי שידרוג משמעותיים, הקמת תשתיות, החלפת מערכות ליבה, הובלת פרויקט הכולל שינוי ארגוני, שינוי ארגוני ביחידת ה- IT עצמה ועוד.

המשתתפים יבצעו בעצמם ניתוח אירועים ויציעו דרכי התמודדות. בהמשך נבצע משחק תפקידים בקבוצות, נדון בהצעות וננתח אותן באמצעות סימולציה, ניתוח כמותי, ניתוח סיכונים וכו’.

הסדנא מיועדת למנמ”רים, למנהלים בתחום ה- IT ולמנהלי פרויקטים.

הלקוחות המרוצים שלנו