יישום SAP-ERP

פרויקט רחב היקף הן מהיבטי תקציב, בו הושקעו מיליוני דולרים, והן מהיבטי משאבים – 150 משתמשים, והטמעה שנמשכה שנה, לרבות יישום נרחב של מודולים פיננסיים ולוגיסטיים. הפרויקט נחשב כאחד המוצלחים ביותר, מהיבטי עמידה ביעדים, שביעות רצון של הלקוחות, העובדים והספקים.

איך גרמנו להצלחת הפרויקט?

  • ניתוח הסיכונים לפרויקט הוביל לבחירה ייחודית של ספק ולניהול מו”מ באופן לא שגרתי.
  • ההסכם בין הספק לבין החברה היה בחלקו במחיר קבוע ובחלקו לפי זמן וחומרים בהתאם לפרמטרים של סיכון ויכולת להתמודד איתו.
  • העלויות היו משמעותית נמוכות יותר מהחלופות ומן המקובל ובכל זאת הקפדנו כלקוח על כך שהספק ירויח רווח הוגן.
  • הפרויקט נוהל במשותף: לקוח- ספק-IT , והתקיים שיתוף פעולה מלא ביניהם. קונפליקטים טופלו בזמן אמת ובצורה עניינית והוגנת.
  • הגדרת דרישות הייתה מדויקת וניהול השינויים היה שיטתי וקפדני.
  • הפרויקט נוהל עפ”י מתודולוגיה משולבת SAP ו- PMI שגובשה בעת תכנון הפרויקט בהתאם לצרכי הפרויקט, דרישותיו וסיכוניו. הוקצה PMO במשרה מלאה לפרויקט.
  • לאורך כל הפרויקט הקפדנו על עמידה ביעדים.
  • ניהלנו את הסיכונים בפרויקט באופן מקצועי.
  • עירבנו בפרויקט אנשי משאבי אנוש וייעוץ ארגוני לניהול השינוי בארגון.
  • שיתפנו את ההנהלה הבכירה ביותר של הארגון בפרויקט, לכל אורכו ובכל היבטיו.

הלקוחות המרוצים שלנו