יישום SAP-ERP

פרויקט רחב היקף הן מהיבטי תקציב, בו הושקעו מיליוני דולרים, והן מהיבטי משאבים – 150 משתמשים, והטמעה שנמשכה שנה, לרבות יישום נרחב של מודולים פיננסיים ולוגיסטיים. הפרויקט נחשב כאחד המוצלחים ביותר, מהיבטי עמידה ביעדים, שביעות רצון של הלקוחות, העובדים והספקים.

איך גרמנו להצלחת הפרויקט?

  • ניתוח הסיכונים לפרויקט הוביל לבחירה ייחודית של ספק ולניהול מו”מ באופן לא שגרתי.
  • ההסכם בין הספק לבין החברה היה בחלקו במחיר קבוע ובחלקו לפי זמן וחומרים בהתאם לפרמטרים של סיכון ויכולת להתמודד איתו.
  • העלויות היו משמעותית נמוכות יותר מהחלופות ומן המקובל ובכל זאת הקפדנו כלקוח על כך שהספק ירויח רווח הוגן.
  • הפרויקט נוהל במשותף: לקוח- ספק-IT , והתקיים שיתוף פעולה מלא ביניהם. קונפליקטים טופלו בזמן אמת ובצורה עניינית והוגנת.
  • הגדרת דרישות הייתה מדויקת וניהול השינויים היה שיטתי וקפדני.
  • הפרויקט נוהל עפ”י מתודולוגיה משולבת SAP ו- PMI שגובשה בעת תכנון הפרויקט בהתאם לצרכי הפרויקט, דרישותיו וסיכוניו. הוקצה PMO במשרה מלאה לפרויקט.
  • לאורך כל הפרויקט הקפדנו על עמידה ביעדים.
  • ניהלנו את הסיכונים בפרויקט באופן מקצועי.
  • עירבנו בפרויקט אנשי משאבי אנוש וייעוץ ארגוני לניהול השינוי בארגון.
  • שיתפנו את ההנהלה הבכירה ביותר של הארגון בפרויקט, לכל אורכו ובכל היבטיו.

הלקוחות המרוצים שלנו

38
37
36
34
35
33
32
31
30
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
19
18
17
16
15
14
13
12
11
9
2
3
4
6
7
8


לפרטים ויצירת קשר