הטכניון - Lean לפתרון בעיה ארגונית 

זוהי דוגמא ליישום מתודולוגיית Lean בנושא פחות נפוץ – מבנה ארגוני של יחידת מחשב.

בטכניון היו קימות שתי יחידות מחשב שהיסטורית היו להן תפקידים שונים :

– יחידת מחשוב מנהלי

– יחידת מחשוב אקדמי

לימים המחשוב האקדמי מצא את מקומו בדרך כלל בפקולטות השונות בטכניון. פקולטות השיגו תקציבים ומינו אנשי סגל שלהן להקים ולנהל את יחידות המחשב הללו.

לאורך השנים יחידת המחשוב האקדמי איבדה אט אט לקוחות , וחיפשה לעצמה שטחי עבודה חדשים. מעבר לבזבוז משאבים על כפילויות בתפקידים ועל אזורי עבודה חופפים, היריבות והמתחים בין שתי יחידות המחשב

פגעו בשירות ללקוחות.

במשך שנים רבות ניסו בטכניון למזג את שתי היחידות ללא הצלחה. גישות של מיזוג מתוך סמכות ניהולית לגיטימית לא נשאו פרי .

BDA ניגשה את הבעיה באמצעות שיטות עבודה מוכחות מעולם ה-Lean לבניית יחידת מחשב מרכזית אחת , לשביעות רצונם של כלל הגורמים בטכניון.

התהליך כולו נמשך כחודשיים ואיפשר לטכניון לשדרג את שירותי המיחשוב, ולעובדי יחידות אלה לבצע את עבודתם בצורה עניינית ומקצועית. כל בעלי התפקידים גויסו מבין עובדי הטכניון כך שלא מעט אנשים קודמו לתפקידים ההולמים את יכולותיהם ורצונותיהם.

אנחנו כבוגרי הטכניון חשים שהחזרנו משהו מכל מה שקיבלנו לאורך לימודינו…

ובעיקר שמתודולוגיית Lean מאפשרת הצלחה והישגים מרשימים במקומות בהם היה נראה שאין דרך.

הלקוחות המרוצים שלנו