ניהול פרויקטים לאנשי תשתיות

מאז ומתמיד אנשי תשתיות רואים את עצמם בראש וראשונה כאמונים על תפעול תקין ושוטף של תשתיות המחשוב, ואינם רואים את עבודתם כפרויקטלית אלא כרצף, או יותר נכון שטף, של עבודות תחזוקה, שדרוגים, ופעולות שלדעת אנשי התשתיות ידע טכנולוגי הוא המפתח להצלחה בהם. אולם פעילות פרויקטלית, אשר בחלקה מורכבת ביותר מהווה חלק משמעותי בפעילות אנשי תשתיות, בין אם מדובר בהשתתפות בפרויקטי רוחב בהם תשתיות הן חלק מתכנית כוללת ובין שמדובר בפרויקטים שעניינם המרכזי הוא תשתיות. באלה גם אלה יש חשיבות גבוהה לתכנון נכון ולניהול נכון של משאבים, תכולות, לוחות זמנים ואיכות, ועמידה ביעדי פרויקטים בתחומי תשתיות היא קריטית להצלחת ה-IT והארגון, לא פחות מאשר בתחומי יישום.

אנו מקיימים סדנא מעשית המיועדת לאנשי תשתיות, העוסקת בתחומים הרלונטיים לניהול פרויקטים תוך עבודה עצמית אינטנסיבית של המשתתפים, על בסיס סימולציה של פרויקטי תשתיות אמיתיים בחלקם מבוססים על פרוייקטים וארועים שקרו בארגונים מהם מגיעים המשתתפים.

משך הסדנא 6 מפגשים בני 4 שעות .

נושאי הסדנא :

מפגש מס' 1

מה זה פרויקט – גבולות והגדרות, מה זה ניהול פרויקטים, תפקידי מנהל הפרויקט, בעלי עניין בפרויקט, תחומי ידע ושלבים בפרויקט.

מפגש מס' 2

מפגש מס' 3

מפגש מס' 4

מפגש מס' 5

מפגש מס' 6

הלקוחות המרוצים שלנו