ניהול פרויקטים לאנשי תשתיות

מאז ומתמיד אנשי תשתיות רואים את עצמם בראש וראשונה כאמונים על תפעול תקין ושוטף של תשתיות המחשוב, ואינם רואים את עבודתם כפרויקטלית אלא כרצף, או יותר נכון שטף, של עבודות תחזוקה, שדרוגים, ופעולות שלדעת אנשי התשתיות ידע טכנולוגי הוא המפתח להצלחה בהם. אולם פעילות פרויקטלית, אשר בחלקה מורכבת ביותר מהווה חלק משמעותי בפעילות אנשי תשתיות, בין אם מדובר בהשתתפות בפרויקטי רוחב בהם תשתיות הן חלק מתכנית כוללת ובין שמדובר בפרויקטים שעניינם המרכזי הוא תשתיות. באלה גם אלה יש חשיבות גבוהה לתכנון נכון ולניהול נכון של משאבים, תכולות, לוחות זמנים ואיכות, ועמידה ביעדי פרויקטים בתחומי תשתיות היא קריטית להצלחת ה-IT והארגון, לא פחות מאשר בתחומי יישום.

אנו מקיימים סדנא מעשית המיועדת לאנשי תשתיות, העוסקת בתחומים הרלונטיים לניהול פרויקטים תוך עבודה עצמית אינטנסיבית של המשתתפים, על בסיס סימולציה של פרויקטי תשתיות אמיתיים בחלקם מבוססים על פרוייקטים וארועים שקרו בארגונים מהם מגיעים המשתתפים.

משך הסדנא 6 מפגשים בני 4 שעות .

נושאי הסדנא :

מפגש מס' 1

מה זה פרויקט – גבולות והגדרות, מה זה ניהול פרויקטים, תפקידי מנהל הפרויקט, בעלי עניין בפרויקט, תחומי ידע ושלבים בפרויקט.

מפגש מס' 2

 • ייזום פרוייקט
 • ROI ו- Alignment למטרות של הארגון. יוצגו יוזמות למספר פרויקטים אמיתיים בתחום תשתיות והמשתתפים יבצעו תהליך מלא של ייזום במהלך הסדנא

מפגש מס' 3

 • תכנון פרויקט, עקרונות WBS ו-גאנט , הערכת משאבים נדרשים למשימות, תזמון
 • המשתתפים יתכננו בעצמם חלק מפרויקט שיזמנו במפגש הקודם, תוך שימוש ב- MS-Project

מפגש מס' 4

 • בקרת פרויקט
 • הצגת שיטות בקרה, תרגול בקרת פרויקט ועדכון משימות הפרויקט ב- MS-Project
 • איך פועלים לתיקון והחזרת הפרויקט למסלולו כתוצאה מביצוע בקרות

מפגש מס' 5

 • ניהול סיכונים בפרויקט
 • שיטות איתור, ניתוח, שיכוך ומניעה של סיכונים
 • הצגת סיפור פרויקט אמיתי מתחום התשתיות, ונבצע איתור וניתוח סיכונים בשלבים שונים של ביצוע הפרויקט

מפגש מס' 6

 • סגירת פרויקט והפקת לקחים
 • יוצע פורמט עבודה לסגירת פרויקט
 • תוצגנה מתודולוגיות להפקת לקחים ושיפור מתמשך
 • הצגת סיפור פרויקט אמיתי מתחום התשתיות, ונבצע הפקת לקחים בקבוצות / עם משחק תפקידים

הלקוחות המרוצים שלנו