Lean, Kanban, Agile

מתודולוגיות מתקדמות ותפיסות חדשות, כגון: ®Agile,Kanban , Scrum, ו- Lean מספקות מענה המסייע לארגונים להתגבר על בעיות שלא נפתרו במשך שנים.

היתרונות שניתן להשיג בשימוש מושכל במתודולוגיות מתאימות:

BDA מתמחה בשילוב מתודולוגיות בהתאמה לצרכי ארגון, בהדרכה, ביישום ובהטמעה עד להצלחה.

 שימוש במתודולוגיות  מוכחות מקצר את הדרך לפתרון בעיות ולשיפור ביצועים עסקיים. ניתן לפעול בהיקפים שונים – מפעילות נקודתית ועד ל – Transformation מלא לפי הצורך.

מתודולוגיות ושיטות לדוגמא :

BDA משלבת ניסיון ניהולי רב עם ידע עסקי, וניסיון ביישום מתודולוגיות במגוון תחומים עסקיים המאפשר לארגונים להניב ערך ייחודי מאימוץ דרכי עבודה חדשות ודינמיות, ולקפוץ מדרגה בדרך להשגת רמות גבוהות יותר של ביצועים, איכות ושביעות רצון, תוך שיפור מתמיד.

הלקוחות המרוצים שלנו