Lean באקדמיה : אתמול נפתחה סדרת ההרצאות בהרצאתה של עדה מרקמן, מנכ”לית BDA בנושא Lean Software Development

אתמול בשעות אחר הצהרים ירינו את ירית הפתיחה בסדרת Lean באקדמיה. הרצאתה של עדה מרקמן עסקה בעקרונות Lean  וביישומם בתעשיית התוכנה. האולם היה מלא מפה לפה באנשים בעלי ידע רב ונסיון ביישום Lean לצד כאלה שעושים צעדים ראשונים.  מומחי Lean  באו ללמוד איך מיישמים את עקרונות Lean המוכרים מהתפעול ומאולם הייצור – בעולם פיתוח התוכנה.

ההרצאה סקרה את סוגי הבזבוז העיקריים הנפוצים בעולם הפיתוח, איך לגלות אותם ואיך לצמצם אותם. מדובר בעשרות אחוזים של משאבים המושקעים בפיתוח תוכנה מבלי להביא ערך מוסף כלשהו. הסיבות לכך הן שיטות עבודה , תפיסות שזמנן עבר ושינויים מהירים בעולם העסקי.  במהלך ההרצאה היתה השתתפות ערה, ורבים ביקשו לקבל חומרים נוספים והתעניינו באפשרות ליישם בארגוניהם שיטות כאלה על מנת להגיע לערכים עסקיים גבוהים תוך חסכון גדול במשאבים, הן בעולם פיתוח המוצרים בבתי תוכנה והן ב-IT הארגוני.

במהלך ההרצאה נסקרו מספר סוגי חברות המפתחות תוכנה :

  •  חברות -Start-Up ואופי הפיתוח בהן המיועד להגיע ללקוח וללמוד את צרכיו מהר ככל האפשר
  •  חברות כגון WAZE, Google, Facebook, המוציאות באופן רציף, מהיר וקבוע לשוק של מיליוני משתמשים לא מנוסים תוכנה ידידותית המוטמעת בקלות, ללא השבתות, ללא הדרכה והטמעה
  • חברות המפתחות מוצרי מדף וכן IT ארגוני – בד”כ מאופייניות בסבבי פיתוח ארוכים, ברמות גבוהות של בזבוז ובקושי להדביק את קצב ה-Business
האתגר שלנו הוא ליישם בעולמות עסקיים וטכנולוגיים מגוונים שיטות פיתוח וניהול פרויקטים שיביא ללקוח את התוכנה המתאימה לצרכיו בזמן קצר ובמינימום בזבוז. Lean מסייע לנו בכך במתודולוגיות, בכלים ובטכנולוגיה תומכת.