בחברת צים  עלתה לאויר מערכת לניהול סיכונים וביטוח.  החברה בחרה לממש מערכת מבוססת SalesForce המטפלת במכלול הנושאים הקשורים לביטוחי אוניות ומטענים.

היישום כולל בין היתר : ניהול פוליסות, ניהול תביעות, ממשקים עם מערכות מרכזיות של צים לרבות מערכת SAP, מערכות אחרות בסביבת SalesForce  ועוד. המערכת משלבת ניהול שולחן עבודה לאנשי אגף הביטוח בחברה, כולל שילוב מסמכים, דוא”ל, לוחות מחוונים ודוחות.

המערכת מיושמת באתרי החברה בארץ ובעולם.

במסגרת הפרויקט בוצעו שיפורים רבים בתהליכי העבודה.

BDA נבחרה לביצוע הפרויקט בזכות הטכנולוגיה החדשנית , הידע והנסיון  ביישום SalesForce ווהידע הייחודי בתחום הביטוח.