הרשות הארצית לכבאות והצלה – תכנית אסטרטגית

הרשות הארצית לכבאות והצלה פועלת מתוקף חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, שחקיקתו הסתיימה בשנת  2012 ועוסק ברפורמה כוללת של מערך שירותי הכבאות בישראל.

הטריגר לביצוע השינויים היו המלצות דו”ח בדיקה לנושאי השריפה בכרמל  שארעה בשנת 2010 ולשירותי הכבאות וההצלה בישראל שהוגש ע”י מבקר המדינה.

 השינויים מקיפים  את כל רבדי הנציבות : מעבר ממודל מבוזר של איגודי ערים להקמת רשות ממלכתית ארצית, הפועלת כגוף סמך של המשרד לביטחון הפנים, שינויים ארגוניים, שינוי תהליכי עבודה ועוד.

השינויים חייבו התארגנות שונה גם בנושאי טכנולוגיה ו IT.
BDA   נבחרה לביצוע תכנית אסטרטגית למיחשוב עבור הרשות הארצית. חלקים מתכנית זו כבר יושמו בהצלחה.
את הפרויקט מוביל רפי מרקמן , שותף ויועץ בכיר ב-BDA