דואר ישראל בחר ב-BDA לייעץ לו בבחירת פתרון לאופטימיזציה של מערך ההיסעים וההובלה של איסוף ופיזור דברי הדואר ברחבי הארץ.

כחלק מהתארגנותו של דואר ישראל לגידול המואץ בכמויות דברי הדואר הנפחי המגיע מחו”ל , כתוצאה מהמגמה העולמית של גידול ברכישות Online  , התקבלה החלטה בהנהלת הדואר ליישם מערכת אופטימיזציה לתכנון וניהול מערך ההיסעים. בימים אלה מתנהל המכרז לבחירת המערכת , בהובלה מקצועית של  BDA.