הזמנה לשולחן עגול בנושא – מערכות CRM מתקדמות לניהול השירות – SAP Hybris Cloud for Customer

להרשמה